top of page

CO JE ARTETERAPIE?

Arteterapie znamená doslova terapii uměním. Díky tvůrčímu procesu a skupinovému sdílení se na sebe můžete podívat novýma očima

a hravou cestou poznávat sebe sama. 

 

V praxi to vypadá tak, že malujete, kreslíte na hudbu, vyprávíte příběh, necháváte volně plynout své vnitřní obrazy…  a přitom odpočíváte. Vaše levá hemisféra má nečekaně volno a vy přestáváte myslet. Noříte se do vlastních představ, vzpomínek anebo jen nasloucháte svým pocitům. Aniž si to uvědomujete, spouští se léčivý proces. Vynořují se obsahy vašeho nevědomí a vy je zpracováváte už jen tím, že kreslíte, malujete, skládáte koláž… Přirozeně tak rozvíjíte svou tvořivost i schopnost spontánně se vyjádřit, ať už obrazem, slovem anebo pohybem.

 

Kromě výtvarných technik ráda využívám i příběhy, divadlo anebo hudbu k tomu, abych vám pomohla přiblížit se ke zdravému jádru každého z vás. Společně tak rozvíjíme to dobré, co ve vás je.

 

Důležitou součástí procesu je i zpětná vazba a vzájemné sdílení. Tím, že své pocity, zážitky, myšlenky vyslovíte, vstoupí do vašeho vědomí a vy se díky tomu stáváte celistvější osobností. A ještě jedna důležitá věc. Při arteterapii nehraje žádnou roli, jestli umíte nebo neumíte malovat. Důležitý je proces samotný. Nechci z vás vychovat nového Picassa, ale ráda bych vám pomohla otevřít dveře, které pro vás zůstávaly doposud zavřené.

bottom of page