top of page

SOMATICKÝ KOUČINK A PRÁCE S TĚLEM

Věřím, že odpovědi na své otázky nosíme v sobě a že je v naší moci je i najít. Jedním ze způsobů, jak se podívat na sebe a do sebe, je koučování. Proto stejně jako v arteterapii, vytvářím i při koučování bezpečný a tvůrčí prostor, ve kterém si na své odpovědi přicházíte sami.  

 

Na druhých vidíme mnohem snáz, kde si stojí v cestě. Ale uvidět sebe sama nezkresleně a nezaujatě, je mnohem těžší. Možná to nejtěžší. A proto mně dává koučování velký smysl. Dává nám totiž příležitost změnit úhel pohledu. Strhat nefunkční nálepky jako “nejde”, “musím”, “nevhodné”... a uvidět místo nich realitu oproštěnou od našich naučených konceptů. Když ve volném prostoru nejrůznějších možností najdeme své vlastní řešení, pak nejen srdce kouče jásá.

 

Jsem tu pro vás a vím, že vy víte. Tak přistupuji ke všem, kdo za mnou na koučování nebo do arteterapie přijdou. Vzájemná důvěra je úplně zásadní. A když ji máme oba, dějí se velké věci.

 

Kouče ráda přirovnávám k průvodci. Není ten, kdo radí, ale ten, kdo naslouchá, ptá se, dává svou plnou pozornost. Pomáhá zmapovat naši vnitřní krajinu, překonat překážky a najít cestu k cíli. Umožňuje nám podívat se na situaci z jiného úhlu a najít řešení tam, kde na první pohled žádná nejsou. A také si ujasnit, co doopravdy chceme, jaká jsou naše skutečná přání a jaké máme možnosti je uskutečnit.

PRÁCE S TĚLEM, METAFOROU, PŘEDSTAVIVOSTÍ

V koučování existuje mnoho přístupů. Mě nejvíc oslovilo somatické koučování a koučink jako umění. Směry propojující klasické dotazování, které se orientuje zejména na náš intelekt, s přístupy, které pracují s vlastní inteligencí těla a využívají prvky neurolingvistického programování a arteterapie. Díky těmto integrativním přístupům využíváme celý potenciál člověka. Zapojujeme jak naši intelektuální stránku, tak i naše tělesné a emoční prožívání. Aktivujeme nejen naši levou, racionální hemisféru, ale i tu emocionální, prožitkovou a často opomíjenou hemisféru pravou. Práce s tělem, tělesnými markry a otisky našich životních zkušeností je nejen efektivnější než dotazování na čistě intelektuální rovině, ale je i mnohem hlubší. Změny, které prožijeme v těle, se mnohem snáz ukotví a následně i projeví v našem životě. 

 

Kromě práce s tělem ráda využívám i řadu kreativních technik, díky kterým opět snadno přepínáme do pravé mozkové hemisféry. Začínáme si hrát a v tomto stavu uvolnění se nám nová řešení hledají mnohem snáz, než když se neustále cyklíme ve vyjetých kolejích rozumu. Okamžiky, kdy se propojíme se svým tělem, svou představivostí a necháme pracovat své nevědomí, nás rázem posouvají o kilometry dál. 

 

Kouče většinou vyhledáme ve chvíli, kdy nám standardní a ověřená řešení přestávají fungovat. V ten moment je třeba se podívat na celou záležitost úplně odjinud. Práce s tělem, metaforou a potažmo i nevědomím nám přináší řešení, která bychom tzv. hlavou sotva kdy vymysleli. A když už je máme, pozveme zpátky naši racionalitu a dáme dohromady funkční kroky, díky kterým přivedeme řešení k životu.

 

Pokaždé se jedná o jinou cestu vaší vnitřní krajinou a pokaždé je to jiné dobrodružství. Pokud se chcete na tuto cestu k sobě vydat, dejte mně vědět. Budu ráda vaším průvodcem :)

KDY JE DOBRÉ VYHLEDAT KOUČE?

Kouč vám může být nápomocný zejména v situacích, když:

  • procházíte změnou (změna práce/oboru, rozchod, ztráta…)

  • chcete zlepšit své vztahy (pracovní nebo osobní)

  • chcete zlepšit komunikaci (v rodině, s partnerkou/partnerem, kolegy, klienty, šéfem…)

  • chcete zvýšit své sebevědomí a proměnit vztah k sobě

  • chcete změnit a přenastavit své návyky

  • si potřebujete urovnat své myšlenky, postoje, priority, hodnoty...

  • stojíte před důležitým rozhodnutím a zvažuje různé varianty

  • jste zůstali na mrtvém bodě (v osobním/pracovním životě) a potřebuje se pohnout z místa 

  • chcete rozjet svůj vlastní projekt nebo si ujasnit jednotlivé kroky a priority

  • ...

bottom of page