top of page
20230119_131328_edited.jpg

Arte a vědomé snění

- Cesta k vnitřní celistvosti 

 

Již proběhlo

 

Na co se zaměříme

Sny jsou dopisy, které nám posílá naše duše každou noc. Když se v nich naučíme číst, promění se nejen naše snění, ale i náš život v tzv. bdělé realitě. Prohloubí se naše intuice a my se propojíme se svým vnitřním vedením. V průběhu kurzu se naučíme, jak se spojit s vlastními sny, rozumět jim a využít jejich poselství k hlubšímu poznání sebe sama, posílení své vitální síly a svého vlastního potenciálu.

 

Během našich večerních setkání se naučíme bleskovou práci se sny, velmi praktickou techniku, která vám pomůže zorientovat se ve vlastních snech a zároveň provést analýzou snu i druhé. Za zvuku šamanského bubnu, který nám pomáhá se přeladit na mozkové vlny théta, podnikneme celkem šest cest do světa nevědomí. Spojíme se svými duchovními průvodci, vypravíme se za svým mladším já, dopřejeme si cesty léčení, vydáme se hledat ztracené části naší duše a nakonec se propojíme i se svým vyšším Já. 

 

Co je to vědomé snění?

Zakladatelem vědomého snění je Robert Moss. Australan, který už jako malý kluk díky přátelství s Aboridžinci zjistil, že sny jsou jazykem, kterým s námi mluví naše vlastní duše. A že těmto zprávám, které k nám pomocí snových obrazů posílá, je dobré naslouchat a ctít je.

 

Vědomé snění kombinuje šamanismus a moderní práci se sny. Je dobrodružnou cestou k zákoutím naší vlastní duše. Můžete se těšit na nečekaná setkání, aha momenty i hluboké léčení. Cesty, které společně podnikneme za zvuku šamanského bubnu, nám pomohou uzdravovat zraněné, potlačené či zapomenuté části nás samých. Postupně budeme zahlazovat tzv. “díry” na duši, brát si zpátky svou sílu a díky tomu se stávat i celistvější bytostí. Nalezneme příběhy, které nám pomohou žít své autentické a tvořivé Já. 

 

Arte a snění 

Práci se sny budeme propojovat s arteterapií. Každý sen si namalujeme a prohloubíme tím jeho sdělení. Protože jak sny, tak naše spontánní tvorba čerpají ze stejného zdroje, z našeho nevědomí. Na konci pak z jednotlivých obrazů poskládáme mapu naší vnitřní krajiny. Necháme se překvapit, která témata vystoupí do popředí a které zdánlivě nepatrné detaily odhalí nečekané souvislosti.

 

Program:

1. Blesková práce se sny 

Naučíme se čtyři základní kroky, pomocí kterých budeme schopní pracovat s jakýmkoliv typem snu. Vše si společně vyzkoušíme na snech, které sami přinesete a budete se na ně chtít podívat víc zblízka.

 

2. Strom duše

Pomocí vědomého snění se spojíme se stromem své duše, který budeme využívat k našemu dalšímu putování do horních i dolních světů. Propojíme se svými snícími předky a získáme tak i cenný zdroj energie.

 

3. Cesta do zvířecí jeskyně

Vydáme se na cestu za svým zvířecím spojencem, duchovním pomocníkem. Spojíme se s jeho silou a jeho moudrostí. Doslova se jím staneme a prožijeme jeho sílu ve svém těle. Svého spojence si nejen namalujeme, ale oslavíme ho i tancem.

 

4. Cesta ke svému mladšímu Já

Z koruny našeho stromu duše se vydáme proti proudu času, abychom se potkali se svým mladším Já. Necháme si ukázat momenty, kdy se cítilo ztracené, zklamané, opuštěné… a z pozice našeho dospělého a zkušeného Já mu dopřejeme potřebnou podporu. 

 

5. Cesta do Domu darů

Na křídlech větrného koně se necháme přenést do Domu darů. Místa, kde potkáme části našeho Já, na které jsme v průběhu času z různých důvodů zapomněli. Ty, kterým bychom chtěli znovu integrovat, pozveme zpět do svého života spolu s dary, které s sebou nesou. 

 

6. Setkání se svým vyšším Já

Po vzoru súfistů se přes bránu vlastního srdce propojíme s naším vyšším Já, aspektem naší hlubší identity, která přesahuje naše fyzické já. Posílíme tak své vnitřní vedení včetně své duše.

 

7. Asklépiův chrám 

Dopřejeme si léčení v Asklépiově chrámu, kde se léčilo pomocí snění. Přeneseme se do jeho prostor a necháme si přinést léčivý sen.

 

8. Mapa vnitřní krajiny

Na závěr poskládáme všechny naše obrazy, které vznikly v průběhu jednotlivých setkání, do jedné barevné mozaiky. Vytvoříme tak mapu našeho vnitřního světa a podíváme se na příběh, který vypráví.

Cena

4 500 Kč za osm tříhodinových setkání včetně veškerého výtvarného materiálu a něčeho dobrého na zub :)

 

Své místo budete mít zarezervované po zaplacení zálohy 1.500 Kč na účet 1603509193/0800. Do zprávy pro příjemce napište prosím své jméno a za něj Artekurz. Děkuji :)

 

Kolik nás bude a jak to bude probíhat

Ve skupině nás bude maximálně osm, aby měl každý z vás dostatečný prostor na sdílení. Za zvuku šamanského bubnu projdeme základní cesty vědomého snění, budeme sdílet a rozebírat vaše sny a prohlubovat vaši schopnost se sny pracovat. Budete dostávat noční i denní úkoly, které vám nezaberou žádný čas navíc, ale zjemní vaši vnímavost vůči řeči snových symbolů. Postupně se naučíte, jak pracovat se sny samostatně a využívat jejich sdělení k léčení, řešení náročných či nečekaných situací… Vaše sny se stanou vaším nejlepším rádcem a vy sami sobě tím nejlepším terapeutem.

 

Krásné dny a těším se na vás!

 

Martina

 

bottom of page